Wyszukaj:
Urząd Gminy Słońsk
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Pracownicy
•  Statystyka
  Status prawny
•  Statut Gminy Słońsk
•  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
•  Wyciąg z konstytucji
  Jednostki pomocnicze
•  Sołectwa
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 ważne!
  Wójt Gminy
•  Zadania i kompetencje
•  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
•  Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy
  Sprawozdania Wojta Gminy
•  Sprawozdania Wójta z działalności
  Rada Gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
•  Skład Rady Gminy Słońsk
•  Dyżury Radnych Gminy Słońsk
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia majątkowe
  Budżet gminy
•  Budżet
  Dzialalność Gospodarcza
•  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi ważne!
•  Informator
  Urząd Gminy
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  Regulamin pracy Urzędu Gminy Słońsk
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Decyzje Środowiskowe nowe
•  Jak załatwić sprawę
•  Ogłoszenia nowe
•  Konkursy
•  Nabór i wolne stanowiska pracy
•  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słońsku
•  Gospodarka nieruchomościami nowe ważne!
•  Petycje
  Do pobrania
•  INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
•  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Akty Prawne
•  Pomoc Społeczna
•  Komu Przysługuje Zasiłek
•  Rodzaje Zasiłków
•  Świadczenia Rodzinne
•  Jednorazowa Zapomoga Z Tytułu Urodzenia Dziecka
•  Świadczenia Opiekuńcze
•  Wymagane Dokumenty
•  Zaliczka Alimentacyjna
•  Dokumenty Do Pobrania
•  Kontakt
•  Pracownicy
•  Program EFS
  Prawo lokalne
•  Strategia rozwoju
•  Plan zagospodarowania przestrzennego nowe ważne!
•  Inne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Program usuwania azbestu
•  Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2016
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk nowe ważne!
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
•  Wykaz podmiotów którym udzielono ulg w podatkach lub opłatach
  Rejestr Informacji o Środowisku
•  RIOS
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B
•  Obwieszczenia
  Klasifikacja PKD na 2008r.
•  Klasyfikacja PKD
  Archiwum
•  Ogłoszenia
•  Sprzedaż Nieruchomości
•  Decyzje Środowiskowe
•  Archiwalne Przetargi
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  RIOS
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015 r.
•  Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
•  Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r.
•  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
  Prawo miejscowe
•  Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego)
  Akty normatywne
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitor Polski
Pomoc
Statystyki

1949685
od 28 sierpnia 2007
Gmina » Informator Wersja do druku

Informator

WAŻNIEJSZE INSTYTUCJE I ZAKŁADY PRACY

 • Urząd Gminy
  66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 15, tel. (095) 757 2271, fax. (095) 757 2268
  e-mail: sekretariat@slonsk.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 15, tel. (095) 757 2237
 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział Słońsk
  66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 7 tel. (095) 757 2219
 • Zakład Karny Gorzów Wlkp. Oddział Zewnętrzny Słońsk
  66-436 Słońsk ul. Winna 2, tel. (095) 757 2281
 • Poczta Polska Urząd Pocztowy w Słońsku
  66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 23, tel. (095) 757 2307
 • Parafia Rzymsko-Katolicka
  66-436 Słońsk ul. Plac Wolności 1, tel. (095) 757 2202
 • Parafia Rzymsko-Katolicka
  Lemierzyce ul. Krzywa 14,
  poczta 66-436 Słońsk, tel. (095) 757 1296

OCHRONA ZDROWIA

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasze Zdrowie"
  66-436 Słońsk ul. Puszkina 22, tel. (095) 757 2217
 • Punkt Felczerski w Głuchowie
  ul. Lemierzycka 13,
  poczta 66-436 Słońsk, tel. (095) 757 1293
 • Apteka "IRIS"
  66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 30, tel. (095) 757 2208

STACJE WETERYNARYJNE

 • Prywatna Przychodnia dla Zwierząt "ANIMALS"
  Rafał Gruntkowski
  66-436 Słońsk ul. Ogrodowa 16/2, tel. (095) 757 2358, tel. kom. 0692 459 215

ZAKŁADY PRACY

 • Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej
  66-436 Słońsk ul. 3-go Lutego 47, tel. (095) 757 2209
 • DAUNEXPOL Sp. z o.o.
  66-436 Słońsk ul. Sienkiewicza 1, tel. (095) 757 0080
 • Zakład Przetwórstwa Drzewnego "HOLZWELT”
  66-436 Słońsk ul. 3-go Lutego 16, tel. (095) 757 1140
 • GARDENPLAN POLAND Sp. z o.o.
  66-436 Słońsk ul. Słoneczna 14 tel. (095) 757 2292
 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
  66-436 Słońsk ul. 3-go Lutego 74, tel. (095) 755 2215
 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe P.H.U. Jamniuk
  Ownice
  ul. Wolności 1A
  poczta 66-436 Słońsk,
  tel. (095) 757 0987, tel. kom. 0 503 154 268, fax. (095) 757 0914

HURTOWNIE

 • Owoców Cytrusowych - Import-eksport Stanisław Błauciak
  66-436 Słońsk ul. 3-go Lutego 51, tel. (095) 757 2182
 • Materiałów Budowlanych - Firma Handlowo-Usługowa
  Kazimierz Sozański, Stanisław Graczyk
  66-436 Słońsk ul. 3-go Lutego 50, tel. (095) 757 2325, tel. kom. 0503 035 257
 • Firma "TRAPER" Hurtownia spożywczo-przemysłowa
  66-436 Słońsk ul. Plac Wolności 7, tel. (095) 757 2436

MOTORYZACJA

 • Stacja paliw "HUBERTUS" Sp. z o.o.
  66-436 Słońsk ul. 3-go Lutego, tel. (095) 757 2757
 • Stacja paliw "VERSCO"
  66-436 Słońsk ul. 3-go Lutego 50 tel. 505 059 928
 • Stacja paliw „FERMA II”
  66-436 Słońsk ul. 3-go lutego tel/fax (095) 757 0034
 • Usługi, mechanika pojazdowa "AUTO CENTRUM"
  66-436 Słońsk ul. Topolowa 1, tel. (095) 757 2319, tel. kom. 0603 046 262
 • Usługi, mechanika pojazdowa
  66-436 Słońsk ul. Mickiewicza 17, tel. (095) 757 2424
 • Zakład Wulkanizacyjny
  66-436 Słońsk ul. Lipowa 18, tel. kom. 0607 314 364

Informację wytworzył: Mariusz Kowaluk, Data wytworzenia: 2007-10-30 11:21:11, Wprowadził do systemu: Mariusz Kowaluk, Data wprowadzenia: 2007-10-30 11:21:12, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Kowaluk, Data publikacji 2007-10-30 11:21:29, Ostatnia zmiana: 2007-10-30 11:21:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 9873