Wyszukaj:
Urząd Gminy Słońsk
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Pracownicy
•  Statystyka
  Status prawny
•  Statut Gminy Słońsk
•  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
•  Wyciąg z konstytucji
  Jednostki pomocnicze
•  Sołectwa
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 ważne!
  Wójt Gminy
•  Zadania i kompetencje
•  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
•  Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy
  Sprawozdania Wojta Gminy
•  Sprawozdania Wójta z działalności
  Rada Gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
•  Skład Rady Gminy Słońsk
•  Dyżury Radnych Gminy Słońsk
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia majątkowe
  Budżet gminy
•  Budżet
  Dzialalność Gospodarcza
•  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi ważne!
•  Informator
  Urząd Gminy
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  Regulamin pracy Urzędu Gminy Słońsk
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Decyzje Środowiskowe nowe
•  Jak załatwić sprawę
•  Ogłoszenia nowe
•  Konkursy
•  Nabór i wolne stanowiska pracy
•  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słońsku
•  Gospodarka nieruchomościami nowe ważne!
•  Petycje
  Do pobrania
•  INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
•  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Akty Prawne
•  Pomoc Społeczna
•  Komu Przysługuje Zasiłek
•  Rodzaje Zasiłków
•  Świadczenia Rodzinne
•  Jednorazowa Zapomoga Z Tytułu Urodzenia Dziecka
•  Świadczenia Opiekuńcze
•  Wymagane Dokumenty
•  Zaliczka Alimentacyjna
•  Dokumenty Do Pobrania
•  Kontakt
•  Pracownicy
•  Program EFS
  Prawo lokalne
•  Strategia rozwoju
•  Plan zagospodarowania przestrzennego nowe ważne!
•  Inne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Program usuwania azbestu
•  Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2016
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk nowe ważne!
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
•  Wykaz podmiotów którym udzielono ulg w podatkach lub opłatach
  Rejestr Informacji o Środowisku
•  RIOS
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B
•  Obwieszczenia
  Klasifikacja PKD na 2008r.
•  Klasyfikacja PKD
  Archiwum
•  Ogłoszenia
•  Sprzedaż Nieruchomości
•  Decyzje Środowiskowe
•  Archiwalne Przetargi
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  RIOS
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015 r.
•  Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
•  Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r.
•  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
  Prawo miejscowe
•  Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego)
  Akty normatywne
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitor Polski
Pomoc
Statystyki

1949748
od 28 sierpnia 2007
Urząd Gminy » Gospodarka nieruchomościami

Artykuły
  Ogłoszenie nr GG.4.2017
  Ogłoszenie nr GG.3.2017
  Wynik z przeprowadzonych rokowań
  Ogłoszenie nr GG.2.2017
  Przetarg nr 6/2017
  Przetarg nr 5/2017
  Przetarg nr 4/2017
  Przetarg nr 3/2017
  Przetarg nr 2/2017
  Przetarg nr 1/2017
  Ogłoszenie nr GG.1.2017
  Ogłoszenie nr GG.33.2016
  Wynik z przeprowadzonego przetargu
  Ogłoszenie Wójta Gminy Slońsk
  Ogłoszenie nr GG.32.2016
  Ogłoszenie nr GG.31.2016
  Ogłoszenie nr GG.30.2016
  Przetarg nr 24/2016
  Przetarg nr 23/2016
  Przetarg nr 22/2016
  Przetarg nr 21/2016
  Przetarg nr 20/2016
  Przetarg nr 19/2016
  Ogłoszenie nr GG.29.2016
  Ogłoszenie nr GG.28.2016
  Ogłoszenie nr GG.27.2016
  Ogłoszenie nr GG.26.2016
  Ogłoszenie nr GG.25.2016
  Wynik z II przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych (...) - GG/11/2016
  Wynik I przetargu nieograniczonego (12/2016)
  Ogłoszenie nr GG/24/2016
  Ogłoszenie nr GG/23/2016
  Przetarg nr 18/2016
  Przetarg nr 17/2016
  Przetarg nr 16/2016
  Przetarg nr 15/2016
  Przetarg nr 14/2016
  Wynik z pierwszego przetargu ograniczonego na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego w budynku użytkowym w miejscowości Lemierzyce
  Ogłoszenie o wycofaniu działki ze sprzedaży
  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz częściami wspólnymi w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Ogłoszenie nr GG/22/2016
  Przetarg nr 12/2016
  Wynik z I ustnego przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych
  Ogłoszenie nr GG/21/2016
  Przetarg nr 11/2016
  Wynik z I ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
  Ogłoszenie nr GG/20/2016
  Ogłoszenie nr GG/19/2016
  Ogłoszenie nr GG/18/2016
  Ogłoszenie nr GG/17/2016
  Ogłoszenie nr GG/16/2016
  Ogłoszenie nr GG/15/2016
  Ogłoszenie nr GG/14/2016
  Ogłoszenie nr GG/13/2016
  Ogłoszenie nr GG/12/2016
  Przetarg nr 10/2016
  Przetarg nr 9/2016
  Przetarg nr 8/2016
  Ogłoszenie nr GG/11/2016
  Wynik z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż lokali użytkowych
  Ogłoszenie nr GG/10/2016
  Ogłoszenie nr GG/09/2016
  Ogłoszenie nr GG/07/2016
  Ogłoszenie nr GG/08/2016
  Ogłoszenie nr GG/06/2016
  Przetarg nr 7/2016
  Ogłoszenie nr GG/05/2016
  Przetarg nr 6/2016
  Ogłoszenie nr GG/04/2016
  Ogłoszenie nr GG/03/2016
  Przetarg nr 5/2016
  Przetarg nr 4/2016
  Ogłoszenie - odwołanie I ustnego przetargu nieograniczonego
  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomosci gruntowej nr 13/3
  Ogłoszenie nr GG/02/2016
  Ogłoszenie nr GG/01/2016
  II rokowania na sprzedaz nieruchomosci
  Przetarg nr 2/2016
  Ogłoszenie nr GG/31/2015
  Wynik z rokowań na sprzedaz lokalu niemieszkalnego wraz z czesciami wspolnymi w nieruchomosci oznaczonej n ewid. 94 polozonej w miejscowosci Lemierzyce
  Wynik z rokowań na sprzedaz lokalu użytkowego wraz z czesciami wspolnymi w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc gminy Słońsk oznaczonej n ewid. 1625,3 polozonej w miejscowosci Słońsk
  Wynik z rokowań na sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz z czesciami wspolnymi w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc gminy Słońsk oznaczonej n ewid. 20,3 polozonej w miejscowosci Chartow
  Ogłoszenie nr GG/30/2015
  Ogłoszenie o rokowaniach
  Ogłoszenie nr GG/29/2015
  Ogłoszenie nr GG/28/2015
  Wynik przetargu - ogłoszenie nr 27/2015
  Wynik przetargu - ogłoszenie nr 26/2015
  Wynik przetargu - ogłoszenie nr 23/2015
  Wynik z przetargu nr 25/2015
  Wynik z przetargu nr 24/2015
  Przetarg nr 27/2015
  Przetarg nr 26/2015
  Wynik z przetargu nr 20/2015
  Wynik z przetargu nr 19/2015
  Wynik z przetargu nr 18/2015
  Przetarg nr 25/2015
  Przetarg nr 24/2015
  Przetarg nr 23/2015
  Przetarg nr 22/2015
  Przetarg nr 21/2015
  Ogłoszenie nr GG/27/2015
  Ogłoszenie nr GG/26/2015
  Ogłoszenie nr GG/25/2015
  Wynik z przetargu nr 17/2015
  Przetarg nr 20/2015
  Przetarg nr 19/2015
  Przetarg nr 18/2015
  Wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego (nr 16/2015)
  Wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego (nr 15/2015)
  Wynik z I ustnego przetargu nieograniczonego
  Przetarg nr 17/2015
  Przetarg nr 16/2015
  Przetarg nr 15/2015
  Ogłoszenie nr GG/24/2015
  Ogłoszenie nr GG/23/2015
  Ogłoszenie nr GG/22/2015
  Ogłoszenie nr GG/21/2015
  Ogłoszenie nr GG/20/2015
  Wynik z I ustnego przetargu nieograniczonego nr 11/2015
  Wynik z I ustnego przetargu nieograniczonego nr 10/2015
  Ogłoszenie nr GG/19/2015
  Przetarg nr 14/2015
  Przetarg nr 13/2015
  Ogłoszenie nr GG/18/2015
  Ogłoszenie nr GG/17/2015
  Ogłoszenie nr GG/16/2015
  Przetarg nr 12/2015
  Wynik z I ustnego przetargu nieograniczonego
  Ogłoszenie nr GG/15/2015
  Przetarg nr 11/2015
  Przetarg nr 10/2015
  Ogłoszenie nr GG/14/2015
  Ogłoszenie nr GG/13/2015
  Przetarg nr 9/2015
  Wynik przetargu
  Odwołanie przetargu
  Ogłoszenie - wykaz nr GG/12/2015
  Przetarg nr 8/2015
  Przetarg nr 7/2015
  Przetarg nr 6/2015
  Przetarg nr 5/2015
  Przetarg nr 4/2015
  Przetarg nr 3/2015
  Przetarg nr 2/2015
  Przetarg nr 1/2015
  Ogłoszenie - wykaz nr GG/11/2015
  Ogłoszenie - wykaz nr GG/10/2015
  Ogłoszenie - wykaz nr GG/9/2015
  Ogłoszenie - wykaz nr GG/8/2015
  Ogłoszenie - wykaz nr GG/7/2015
  Ogłoszenie - wykaz nr GG/6/2015
  Ogłoszenie - wykaz nr GG/5/2015
  Ogłoszenie - wykaz nr GG/4/2015
  Ogłoszenie - wykaz nr GG/3/2015
  Ogłoszenie - wykaz nr GG/2/2015
  Ogłoszenie nr GG/1/2015
  Ogłoszenie nr GG/13/2014
  Przetarg nr 13/2014
  Ogłoszenie nr gg/12/2014
  Przetarg nr 12/2014
  Przetarg nr 11/2014
  Ogłoszenie nr gg/11/2014
  Wynik przetargu
  Ogloszenie nr gg/10/2014
  Ogloszenie nr gg/9/2014
  Przetarg nr 10/2014
  Przetarg Nr 9/2014
  Przetarg Nr 8/2014
  Przetarg Nr 7/2014
  Odwołanie przetargu
  Odwołanie przetargu
  Przetarg Nr 6/2014
  Ogłoszenie nr GG/8/2014
  Przetarg Nr 5/2014
  Ogłoszenie nr GG/7/2014
  Ogłoszenie nr GG/6/2014
  Przetarg Nr 4/2014
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wynik przetargu nr 3/2014
  Wynik przetargu
  Wynik przetargu
  Przetarg nr 3/2014
  Przetarg nr 2/2014
  Przetarg nr 1/2014
  Ogłoszenie nr GG/3/2014
  Ogłoszenie nr GG/2/2014
  Ogłoszenie nr GG/1/2014
  Wynik przetargu
  Ogłoszenie nr GG/10/2013
  Przetarg nr 21/2013
  Przetarg nr 20/2013
  wynik z I przetargu
  Wynik z przetargu (nr 19/2013)
  Ogłoszenie nr GG/9/2013
  Ogłoszenie nr GG/8/2013
  Przetarg nr 19/2013
  Przetarg nr 18/2013
  Przetarg nr 17/2013
  Ogłoszenie nr GG/7/2013
  Ogłoszenie nr GG/6/2013
  Ogłoszenie nr GG/5/2013
  Ogłoszenie nr GG/4/2013
  Przetarg nr 16/2013
  Wynik I przetargu nr 14/2013
  Przetarg nr 15/2013
  Informacja o wyniku przetargu
  Przetarg na działkę w Lemierzycach nr 105/4
  Informacja o wyniku przetargu
  Przetarg nr 14/2013
  Przetarg nr 13/2013
  Ogłoszenie nr GG/3/2013
  Ogłoszenie nr GG/2/2013
  Ogłoszenie nr GG/1/2013
  Przetarg nr 11/2013
  Przetarg nr 10/2013
  Przetarg nr 9/2013
  Przetarg nr 8/2013
  Przetarg nr 7/2013
  Przetarg nr 6/2013
  Przetarg nr 5/2013
  Przetarg nr 4/2013
  Przetarg nr 3/2013
  Przetarg nr 2/2013
  Przetarg nr 1/2013
  Przetarg nr 29/2012
  Przetarg nr 28/2012
  Przetarg nr 27/2012
  Ogłoszenie nr GG/29/2012
  Ogłoszenie nr GG/28/2012
  Wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz działki stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 635/7, położonej w miejscowości Lemierzyce
  Ogłoszenie nr GG/27/2012
  Ogłoszenie nr GG/26/2012
  Ogłoszenie nr GG/25/2012
  Ogłoszenie nr GG/24/2012
  Przetarg nr 26/2012
  Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
  Ogłoszenie nr GG/23/2012
  Wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 1384/1 (a) (c) (d), położonej w miejscowości Słońsk
  Wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 1384/1 (b) o pow. 280m2 położonej w miejscowości Słońsk
  Wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 503/34 o pow. 240m2 położonej w miejscowości Słońsk
  Wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 1625/13 o pow. 50m2 położonej w miejscowości Słońsk
  Ogłoszenie nr GG/22/2012
  Przetarg nr 24/2012
  Przetarg nr 23/2012
  Przetarg nr 22/2012
  Przetarg nr 21/2012
  Przetarg nr 20/2012
  Przetarg nr 19/2012
  Ogłoszenie nr GG/21/2012
  Przetarg nr 18
  Przetarg nr 17
  Ogłoszenie nr GG/20/2012
  Ogłoszenie nr GG/19/2012
  Ogłoszenie nr GG/18/2012
  Ogłoszenie nr GG/17/2012
  Ogłoszenie nr GG/16/2012
  Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nirruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid. 256/6 położonej w Przyborowie
  Ogłoszenie nr GG/15/2012
  Wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 1384/1 o pow. 225m2 położonej w miejscowości Słońsk
  Wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 116 o pow. 0,40HA położonej w miejscowości Głuchowo
  Ogłoszenie nr GG/14/2012
  Przetarg Nr 14/2012 Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę części działki stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid. 116
  Wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 243 i 244 o łącznej pow. 531m2 położonych w miejscowości Ownice
  Wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 43/2 o pow. 863m2 położonej w miejscowości Chartów
  Wynik z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 245/1 o pow. 244m2 położonej w miejscowości Ownice
  Ogłoszenie nr GG/13/2012
  Ogłoszenie nr GG/12/2012
  Wynik po I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 1419/2 o pow. 0,0500HA położonej w miejscowości Słońsk
  Wynik po I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 635/4 o pow. 0,0304HA położonej w miejscowości Lemierzyce
  Przetarg Nr 13/2012 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę części niezabudowanej działki stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid. 506/5
  Przetarg Nr 12 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Przetarg Nr 11 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Przetarg Nr 10 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Przetarg Nr 9 Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Ogłoszenie nr GG/11/2012
  Wynik po I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 506/20
  Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym dla właścicieli działek oznaczonych ne ewid. 1419/1, 1421, 1420/1,1418/1, 1418/2, położonych w Słońsku na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 1419/2
  Ogłoszenie o przetargu ograniczonym dla mieszkańców budynku mieszkalnego nr 8 położonegow Lemierzycach przy ul. Bocznej na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk oznaczonej nr ewid 635/4, położonej w Lemierzycach
  Ogłoszenie nr GG/10/2012
  Ogłoszenie nr GG/9/2012
  Ogłoszenie nr GG/8/2012
  Ogłoszenie nr GG/7/2012
  Ogłoszenie nr GG/6/2012
  Ogłoszenie nr GG/5/2012
  Ogłoszenie nr GG/4/2012
  Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Ogłoszenie o I ustnym przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminne
  Ogłoszenie nr GG/3/2012
  Wynik I przetargu na dzierżawę części działki 585/7
  Wynik rokowań nr działki 121/5 w Ownicach
  Wynik przetargu nr działki 506/10 w Słońsku
  Odwołanie I ustnego przetargu nieograniczonego
  Ogłoszenie nr GG/2/2012
  Ogłoszenie nr GG/1/2012
  Ogłoszenie o przetargu ograniczonym dla mieszkańców budynków mieszkalnych nr 2 i 3 położonych przy ul. Plac Zamkowy na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk
  Ogłoszenie o przetargu pomieszczenia gospodarczego nr dziłaki 506/10