Wyszukaj:
Urząd Gminy Słońsk
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Pracownicy
•  Statystyka
  Status prawny
•  Statut Gminy Słońsk
•  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
•  Wyciąg z konstytucji
  Jednostki pomocnicze
•  Sołectwa
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 ważne!
  Wójt Gminy
•  Zadania i kompetencje
•  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
•  Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy
  Sprawozdania Wojta Gminy
•  Sprawozdania Wójta z działalności
  Rada Gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
•  Skład Rady Gminy Słońsk
•  Dyżury Radnych Gminy Słońsk
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia majątkowe
  Budżet gminy
•  Budżet
  Dzialalność Gospodarcza
•  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi ważne!
•  Informator
  Urząd Gminy
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  Regulamin pracy Urzędu Gminy Słońsk
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Decyzje Środowiskowe nowe
•  Jak załatwić sprawę
•  Ogłoszenia nowe
•  Konkursy
•  Nabór i wolne stanowiska pracy
•  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słońsku
•  Gospodarka nieruchomościami nowe ważne!
•  Petycje
  Do pobrania
•  INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
•  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Akty Prawne
•  Pomoc Społeczna
•  Komu Przysługuje Zasiłek
•  Rodzaje Zasiłków
•  Świadczenia Rodzinne
•  Jednorazowa Zapomoga Z Tytułu Urodzenia Dziecka
•  Świadczenia Opiekuńcze
•  Wymagane Dokumenty
•  Zaliczka Alimentacyjna
•  Dokumenty Do Pobrania
•  Kontakt
•  Pracownicy
•  Program EFS
  Prawo lokalne
•  Strategia rozwoju
•  Plan zagospodarowania przestrzennego nowe ważne!
•  Inne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Program usuwania azbestu
•  Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2016
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk nowe ważne!
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
•  Wykaz podmiotów którym udzielono ulg w podatkach lub opłatach
  Rejestr Informacji o Środowisku
•  RIOS
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B
•  Obwieszczenia
  Klasifikacja PKD na 2008r.
•  Klasyfikacja PKD
  Archiwum
•  Ogłoszenia
•  Sprzedaż Nieruchomości
•  Decyzje Środowiskowe
•  Archiwalne Przetargi
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  RIOS
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015 r.
•  Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
•  Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r.
•  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
  Prawo miejscowe
•  Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego)
  Akty normatywne
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitor Polski
Pomoc
Statystyki

1949746
od 28 sierpnia 2007
Wybory » Wybory samorządowe 2014

Artykuły
  WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego
  WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad gmin na obszarze województwa lubuskeigo
  Protokół z wyborów - Rada Gminy Słońsk
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Słońsk
  Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Sulęcinie z dnia 13 listopada 2014 r.
  Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 14 listopada br.
  Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 14 listopada 2014 r.
  Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słońsk
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Ownice
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Chartów
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 4 listopada 2014 r.
  Informacja dla obwodowych komisji wyborczych
  POSIEDZENIE PEŁNYCH SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05.11.2014 ROKU
  Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Słońsku z dnia 28 października 2014 r.
  Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Głuchowie z dnia 28 października 2014 r.
  Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Lemierzycach z dnia 28 października 2014 r.
  Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Słońsku z dnia 28 października 2014 r.
  Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Słońsku z dnia 28 października 2014 r.
  POSIEDZENIE PEŁNYCH SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Słońsk w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)
  Obwieszczenie Gminnej Komsiji Wyborczej w Słonsku z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Słońsk w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów (...)
  Uchwała Nr 21/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 22 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych do Rady Gminy Słońsk zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 20 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania członków spośród kandydatów zgłoszonych do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słońsk w wyborach do rad gmin, (...)
  Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 17 października 2014 r.
  Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Słońsk z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin (...)
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 14.10.2014r.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Słońsk z dnia 10 października 2014 r.
  Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 8 października 2014 r.
  Udostępnienie spisu wyborców
  Wybrane czynności wyborcze związane z udziałem w głosowaniu
  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin (...)
  Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych
  Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Słońsk z dnia 25 września 2014 r.w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2014 Wójta Gminy Słońsk z dnia 5 września 2014r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminie Słońsk obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania (...)
  Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Sulęcinie z dnia 24 września 2014 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
  Uchwała Nr XL/280/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
  Uchwała Nr XL/279/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowychj komisji wyborczych
  Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 24 września 2014 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
  Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji
  Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Słońsku z dnia 24 września 2014r.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji.
  Postanowienie z dnia 22 września 2014 r
  Postanowienie z dnia 22 września 2014 r.
  Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Słońsk z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminie Słońsk obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (...)
  Obwieszczenie Starosty Sulęcińskiego z dnia 2 września 2014 roku
  Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słońsk z dnia 28 sierpnia 2014 r.
  INFORMACJA Wójta Gminy Słońsk z dnia 27 sierpnia 2014 r.
  Uchwała Nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Słońsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Słońsk na stałe okręgi wyborcze.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2014 roku o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.
  Ustawowe terminy czynności wyborczych
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad (...)
  Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej