Wyszukaj:
Urząd Gminy Słońsk
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Pracownicy
•  Statystyka
  Status prawny
•  Statut Gminy Słońsk
•  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
•  Wyciąg z konstytucji
  Jednostki pomocnicze
•  Sołectwa
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 ważne!
  Wójt Gminy
•  Zadania i kompetencje
•  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
•  Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy
  Sprawozdania Wojta Gminy
•  Sprawozdania Wójta z działalności
  Rada Gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
•  Skład Rady Gminy Słońsk
•  Dyżury Radnych Gminy Słońsk
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia majątkowe
  Budżet gminy
•  Budżet
  Dzialalność Gospodarcza
•  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi ważne!
•  Informator
  Urząd Gminy
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  Regulamin pracy Urzędu Gminy Słońsk
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Decyzje Środowiskowe nowe
•  Jak załatwić sprawę
•  Ogłoszenia nowe
•  Konkursy
•  Nabór i wolne stanowiska pracy
•  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słońsku
•  Gospodarka nieruchomościami nowe ważne!
•  Petycje
  Do pobrania
•  INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
•  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Akty Prawne
•  Pomoc Społeczna
•  Komu Przysługuje Zasiłek
•  Rodzaje Zasiłków
•  Świadczenia Rodzinne
•  Jednorazowa Zapomoga Z Tytułu Urodzenia Dziecka
•  Świadczenia Opiekuńcze
•  Wymagane Dokumenty
•  Zaliczka Alimentacyjna
•  Dokumenty Do Pobrania
•  Kontakt
•  Pracownicy
•  Program EFS
  Prawo lokalne
•  Strategia rozwoju
•  Plan zagospodarowania przestrzennego nowe ważne!
•  Inne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Program usuwania azbestu
•  Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2016
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk nowe ważne!
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
•  Wykaz podmiotów którym udzielono ulg w podatkach lub opłatach
  Rejestr Informacji o Środowisku
•  RIOS
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B
•  Obwieszczenia
  Klasifikacja PKD na 2008r.
•  Klasyfikacja PKD
  Archiwum
•  Ogłoszenia
•  Sprzedaż Nieruchomości
•  Decyzje Środowiskowe
•  Archiwalne Przetargi
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  RIOS
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015 r.
•  Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
•  Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r.
•  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
  Prawo miejscowe
•  Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego)
  Akty normatywne
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitor Polski
Pomoc
Statystyki

1949726
od 28 sierpnia 2007
Wybory » Wybory Prezydenta 2015 r.

Artykuły
  Ponowne głosowanie - wyniki wyborów
  GMINA SŁOŃSK - Zbiorcze wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 24.05.2015 r.
  Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych - GMINA SŁOŃSK
  Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
  POSIEDZENIE PEŁNYCH SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (20.05.2015 r. - godz. 17.00)
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Ownice
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Chartów
  GMINA SŁOŃSK - Zbiorcze wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 10.05.2015 r.
  Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych - GMINA SŁOŃSK
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Ownice
  Informacja dla mieszkańców sołectwa Chartów
  POSIEDZENIE PEŁNYCH SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (05.05.2015 r. - godz. 17.00)
  Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Słońsku z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Głuchowie z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Lemierzycach dnia 23 kwietnia 2015 r.
  Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Słońsku z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Słońsku z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  http://prezydent2015.pkw.gov.pl
  Wybory Prezydenta RP - 10.05.2015 r. (plakat informacyjny)
  Pierwsze posiedzenie OKW - 23.04.2015 r.
  Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Słońsk z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania na terenie Gminy Słońsk obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (...)
  Informacja Wójta Gminy Słońsk z dnia 17 kwietnia 2015 r.
  Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Wyborców
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Zaświadczenie o prawie do głosowania
  Dopisanie do spisu wyborców
  Głosowanie przez pełnomocnika
  Głosowanie korespondencyjne za granicą
  Głosowanie korespondecyjne
  Obwieszczenie Wójta Gminy Słońsk z dnia 01 kwietnia 2015 r. o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Udział w pracach obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Słońsk z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach (...)
  Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Słońsk
  Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej