Wyszukaj:
Urząd Gminy Słońsk
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Pracownicy
•  Statystyka
  Status prawny
•  Statut Gminy Słońsk
•  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
•  Wyciąg z konstytucji
  Jednostki pomocnicze
•  Sołectwa
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2007-2011
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2011-2015
•  Sołtysi i rady sołeckie - kadencja 2015-2019 ważne!
  Wójt Gminy
•  Zadania i kompetencje
•  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
•  Rejestr Zarządzeń Kierownika Urzędu Gminy
  Sprawozdania Wojta Gminy
•  Sprawozdania Wójta z działalności
  Rada Gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Protokoły z obrad sesji Rady Gminy
•  Skład Rady Gminy Słońsk
•  Dyżury Radnych Gminy Słońsk
  Oświadczenia majątkowe
•  Oświadczenia majątkowe
  Budżet gminy
•  Budżet
  Dzialalność Gospodarcza
•  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi ważne!
•  Informator
  Urząd Gminy
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  Regulamin pracy Urzędu Gminy Słońsk
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Decyzje Środowiskowe nowe
•  Jak załatwić sprawę
•  Ogłoszenia nowe
•  Konkursy
•  Nabór i wolne stanowiska pracy
•  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słońsku
•  Gospodarka nieruchomościami nowe ważne!
•  Petycje
  Do pobrania
•  INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
•  WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Akty Prawne
•  Pomoc Społeczna
•  Komu Przysługuje Zasiłek
•  Rodzaje Zasiłków
•  Świadczenia Rodzinne
•  Jednorazowa Zapomoga Z Tytułu Urodzenia Dziecka
•  Świadczenia Opiekuńcze
•  Wymagane Dokumenty
•  Zaliczka Alimentacyjna
•  Dokumenty Do Pobrania
•  Kontakt
•  Pracownicy
•  Program EFS
  Prawo lokalne
•  Strategia rozwoju
•  Plan zagospodarowania przestrzennego nowe ważne!
•  Inne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Program usuwania azbestu
•  Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2016
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słońsk nowe ważne!
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
•  Wykaz podmiotów którym udzielono ulg w podatkach lub opłatach
  Rejestr Informacji o Środowisku
•  RIOS
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu A
•  Rejestr informacji o środowisku - Karta typu B
•  Obwieszczenia
  Klasifikacja PKD na 2008r.
•  Klasyfikacja PKD
  Archiwum
•  Ogłoszenia
•  Sprzedaż Nieruchomości
•  Decyzje Środowiskowe
•  Archiwalne Przetargi
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  RIOS
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015 r.
•  Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
•  Referendum ogólnokrajowe - 06.09.2015 r.
•  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r.
  Prawo miejscowe
•  Rejestr aktów prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy stanowiące akty prawa miejscowego)
  Akty normatywne
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
•  Dzienniki Ustaw
•  Monitor Polski
Pomoc
Statystyki

1949747
od 28 sierpnia 2007
Gmina » Charakterystyka ogólna Wersja do druku

Charakterystyka Ogólna

Gmina Słońsk leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego w powiecie sulęcińskim, 15 km od przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą. Powierzchnia gminy wynosi 159 km2. Zamieszkuje ją 4969 mieszkańców w 11-tu wsiach: Słońsk, Przyborów, Chartów, Ownice, Lemierzyce, Lemierzycko, Grodzisk, Polne, Głuchowo, Budzigniew, Jamno. Gmina jest typowo rolnicza. Jej atutem jest korzystne położenie i przyroda.
1/3 powierzchni zajmuje unikalny w skali Europy Park Narodowy "Ujście Warty" z malowniczymi obszarami wodnymi, kanałami i rozlewiskami. Stwierdzono tu występowanie 248 gatunków ptaków, 36 gatunków ssaków i 35 gatunków ryb. We wsi Lemierzyce znajduje się rezerwat chroniący wielogatunkowy las liściasty. Położone w pobliżu wsi Ownice, wśród zasobnych w grzyby lasów, Jezioro Radachowskie jest ogromnym potencjałem dla rozwoju turystyki kwalifikowanej. Powierzchnia jeziora wynosi około 62 ha, a maksymalna głębokość 6m. Wody jeziora posiadają II klasę czystości.
1/5 powierzchni gminy stanowią lasy. Na terenie gminy istnieją doskonałe warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Nieskażone, oddalone od wielkiego przemysłu tereny rolnicze są idealne do uprawy wszelkiego rodzaju warzyw, buraków, ziemniaków i zbóż. Są nieprzebranym źródłem paszy zielonej. Nadają się również do założenia plantacji wikliny. Gmina jest całkowicie zwodociągowana, a miejscowości Słońsk i Przyborów posiadają oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną. Siedzibą władz gminy jest wieś Słońsk o ciekawej, małomiasteczkowej zabudowie. Do najciekawszych zabytków zaliczyć należy kościół i ruiny zamku joannitów. Wieś liczy ok. 3000 mieszkańców.


Informację wytworzył: Mariusz Kowaluk, Data wytworzenia: 2007-10-30 11:18:21, Wprowadził do systemu: Mariusz Kowaluk, Data wprowadzenia: 2007-10-30 11:18:21, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Kowaluk, Data publikacji 2007-10-30 11:18:50, Ostatnia zmiana: 2007-10-30 11:18:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3370